Приключенията на Булти и приятели

приключения без край в памет на Булти


  Реките в България /основни речни артерии /

  Share
  avatar
  Jorestes

  Брой мнения : 3622
  Join date : 29.12.2010
  Age : 36
  Местожителство : София

  Реките в България /основни речни артерии /

  Писане  Jorestes on Чет Ное 14 2013, 13:52

  Реките в България


  Течението на реките в България е насочено към два отточни басейна - Черноморски и Егейски.

  Черноморският отточен басейн обхваща 57%

  От тях 45% заемат водосборните на дунавските притоци и само 12% от територията му се падат на директно вливащите се в Черно море притоци

  Егейският басейн заема 43%.


  Черноморски отточен Басейн

  Директно вливащи се в Черно море реки са :

  Река Батовска

  Река Велека

  Река Двойница

  Река Девня

  Река Дяволска

  Река Изворска

  Река Камчия

  Река Караагач

  Река Провадийска

  Река Ропотамо

  Река Резовска

  Река Факийска


  Водосбор на притоците на р. Дунав:

  Река Искър – най- дългата река в България -368км.

  Река Лом

  Река Огоста

  Река Вит

  Река Осъм

  Река Янтра

  Егейски отточен басейн

  Река Марица - 521,6 км. 21084кв.км.- водосборен басейн. Левите притоци на реката събират водите си от Стара планина и Средногорието. Това са реките - Тополница, Луда Яна, Пясъчник, Стряма, Омуровска, Съзлийка и др. Десните и притоци събират водите си от Родопите и по-големите от тях са: Чепинска, Стара, Въча, Чепеларска, Харманлийска.

  Река Арда - 241 км. 5201 кв.км.-водосборен басейн до границата

  Река Тунджа - 350 км. 7884 кв.км.- водосборен басейн

  Река Места - 126 км. 2767 кв.км.- водосборен басейн.По-значителни десни притоци са реките Белишка, Изток, Добринишка, Туфча и Мътница, а леви - Златарица, Матандере, Канина, Сатовчанска Бистрица.

  Река Струма - 290 км. 10797кв.км. - водосборен басейн. Нейни десни притоци са реките Конска, Светля, Треклянска, Лебница, Стара и др. и леви - Джерман, Бистрица, Рилска, Благоевградска Бистрица и др.  А

  Река Азмак- Азмак извира от Манастирските и Св. Илийските хълмове и се влива в р. Сазлийка

  като неин ляв приток.

  Река Айрянска - Тя събира водите на Бриганов дол, Банков дол, Тъмния дол и се спуска през с. Мътеница община Хисаря

  Река Айтоска - дължина е 32,5 км с водосборна площ 304,7 кв. км.

  Река – извира от пл. Верила, приток на река Струма

  Река Арчар- извира от западна Стара Планина, дължина около 60 км., влива се в р.Дунав

  Река Арката – приток на р. Струма. Извира от планина Верила

  Река Арда - Тя извира от Ардин връх, тече през дълбока долина до турско-българската граница и се влива в Марица на турска територия при гр. Одрин.Дължината на р. Арда до границата възлиза на 241 км. В Арда се вливат към 25 притока. Площта на водосборната й област до границата възлиза на 5201 км2.

  Река Ахелой- извира от Карнобатско-Айтоската пл.с дължина 40км, влива се в Черно море

  Б

  Река Батова-дължина 39км. Влива се в Черно море

  Река Баниски Лом- извира на 600 м от връх Чатарлъка /надморска височина 372 м/и е

  е с дължина 56,7 км

  Река Батулийска-приток на р. Искър, дължина 40.2 км.

  Река Башлийца- приток на Санданска Бистрица

  Река Бебреш-извира в Западна Стара планина и тече през Ботевградския проход

  Река Бедечка-приток на р.Сазлийка. Извира от Сърнена Средна гора

  Река Бели осъм-извира под вр.Левски в Троянския дял на Стара планина

  Река Беговица- приток на Санданска Бистрица

  Река Бели лом-приток на р.Русенски лом, дължина 142км.

  Река Берсинска-приток на р. Струма

  Река Бистрица ( Благоевградска Бистрица)-приток на р.Струма, дължина 41км.

  Река Бистрица (Витоша)-извира от Витоша връх Скопарник, дължина около 12км.

  Река Бистрица (Дупнишка Бистрица)-изира от Рила западните склонове на Вазов връх

  Река Бистрица(Пиринска Бистрица)-ляв приток на р.Струма,дължина 53км.

  Река Бистрица (Санданска Бистрица)-приток на р.Струма, дължина 33км.

  Река Бистрица (Саволенска Бистрица)-приток на р.Струма, дължина 51км.

  Река Бистрица (Чечка или Плетенска река)- приток на р.Места, дължина 48.8 км.

  Река Блато- приток на р.Искър

  Река Ботуня – приток на р. Огоста, дължина 69км.

  Река Брезнишка – приток на р.Места

  Река Бъндерица-след сливането си с р.Демяница образува р. Глазне, дължина 13км.

  Река Бързия – приток на р.Огоста, дължина 35км.

  Река Бяла река (Източни родопи)-извира до село Черничево община Крумовград

  Река Бяла река (Карловско)- приток на р. Стряма, дължина 37км.

  В

  Река Велека - Река Велека извира в Турция близо до турско-българската граница и се влива в Черно море близо до Синеморец. Общата дължина на реката е 147км, като 24 км са на турска територия а,123 км - на българска. Площта на водосборната област е 955 км².

  Река Велика – приток на р. Резовска

  Река Ведена-извира от югоисточните склонове на Витоша

  Река Веселина-приток на р.Лефеджа, дължина 25 км. Извира в Елено-Твърдишката планина

  Река Влахина-ляв приток на р.Струма, дължина 27 км.

  Река Вит - За начало на реката е приет основният й приток - р. Бели Вит, в който под гр. Тетевен зауства р. Черни Вит. И двата притока извират от северния склон на Златишко-Тетевенската част на Стара планина. Общата дължина на реката е 189 км, а средният наклон - 9,60 /00 . Водосборната й област, с площ 3220 км2. Броят на притоците е малък. Река Вит има около 10 притока с дължина 10 km.

  Река Витбол-извира от вр. Голям Бабин нос в Западна Стара планина и се влива в р.Дунав

  Река Видима- извира в Централна Стара планина под вр.Ботев и се влива в р.Росица

  Река Височица-ляв приток на р.Темска, на Българска територия с дължина 16.7 км.

  Река Владайска-река в София приток на р.Искър

  Река Вуканщица-приток на р.Ерма

  Река Вучина бара- приток на р.Ерма

  Река Въча- приток на река Марица

  Река Върбица- приток на р.Арда, дължина 98 км.

  Г

  Река Габровница – приток на р. Искър извира в подножието на масива Триглав

  Река Георгийска - приток на вливащата се в Струма р.Влахина

  Река Глазне – води началото си от сливането на р.Бъндерица и р.Демяница в Пирин

  Река Горица - приток на вливащата се в Струма р. Джерман

  Река Голяма Камчия - приток на р.Камчия извира в източна Стара планина

  Река Градевска- приток на р.Струма

  Д

  Река Демяница- Намира се в Пирин.Под името Валявица води началото си от Валявишките езера. Общата дължина на река Демяница до сливането с Бъндерица е 13-14 км.

  Река Девня-извира от Девненските извори

  Река Двойница- Тя води началото си на север от с. Доброван на 1,5 км под в. Балиова чука

  Река Джулюница-извира от Елено-Твърдишката Планина.Дължина 69км.Продължава като се обедини със Стара река като река Лефеджа и се влива в Янтра.

  Река Добринишка- приток на р.Места

  Река Доспат-извира от Розов връх в Родопите. Влива се в р.Места при с.Борово в Гърция. Има водосборна площ 633,5 км².

  Река Драговищица-извира от планината Мусул в Събрия и се влива р.Струма Кюстендилско

  Река Дяволска-извира от Странджа и се влива в Черно море

  Река Дяволска - приток на река Струма

  Река Джубрена - приток на река Струма

  Е

  Река Ерма- извира в Сърбия и се влива в р.Нишава Сърбия. В България влиза при с.Стразимировци и напуска след с. Бераинци

  З

  Река Зла река- приток на р.Видима

  Река Златна Панега- приток на р.Искър. Извира до с.Златна Панега от най-големия карстов извор в България , дължина 50,3км.

  Река Златарица-приток на р.Места

  И

  Река Искрецка- приток на р. Искър. Извира от карстовия извор Душника при с. Искрец

  Река Искър - Река Искър е най-старата река на Балканския полуостров. Тя е единствената река запазила първоначалната си посока след станалите по-късно големи промени на земната повърхност. Древното й име е Оскиос и по-късно Ескус.

  Водосборът на р.Искър е 8646 км2 . Искър се образува от три реки: Черни, Леви и Бели Искър. За начало се приема р.Прав Искър – приток на Черни Искър, който води началото си от Чамовското езеро на кота 2500 м. под вр.Дамга в Рила. Река Искър е най-дългата река в България – 368 км. Води началото си от Рила , от Беломорския басейн, тече от юг на север и се влива като десен приток на р.Дунав. Има 25 притока с дължина над 15 км.

  К

  Река Камчия- Река Камчия в миналото се е наричала Тича. Реката и нейните притоци заемат района между разклоненията на Източна Стара планина. Тя се образува от Голяма и Луда Камчия, като за условно начало е приета Голяма Камчия. Река Камчия води началото си от Лиса планина. Общата водосборна площ на поречието е 5358 км2.Камчия има 245 км дължина със среден наклон 2,9 промила

  Река Канина-приток на р.Места

  Река Калник - с дължина 41 km - приток на река Вит

  Река Каменска - с дължина 49 km - приток на река Вит

  Река Ковачица- приток на р.Благоевградска Бистрица

  Река Козишка-приток на р.Двойница

  Река Кочанска- приток на р.Доспат

  Река Конска ( Граовска)- Приток на р.Струма исвира от Завалската пл.,дължина около 30 км.

  Река Костелска-извира в Еленския балакн

  Река Крумовица - с дължина 58 км - приток на река Арда

  Река Крива река – приток на Провадийска река

  Река Кулиджийска - приток на река Арда

  Река Куманица-приток на р. Черни осъм. Извира да вр. Амбарица

  Река Куса- приток на р.Ерма

  Л

  Река Лом- десен приток на р.Дунав. Извира в подножието на вр.Миджур в Западна Стара Планина

  Река Лакатница- приток на р.Искър

  Река Лопушница – приток на р.Росица

  Река Лебница-десен приток на р. Струма извира южно от Огражден - връх Огражденец в Македония, дължина 50 км.

  Река Лева река- приток на Витошка Бистрица

  Река Луда Камчия-най-големия приток на р. Камчия, дължина201 км.Водосборна област 1612 кв.км.

  Река Луда Яна-приток на р. Марица, дължина 74км.Влива се в р. Марица при с. Синитово Пазарджишко

  Река Луда река-приток на р. Марица извира в Южните Родопи в Северна Гърция

  М

  Река Марица-най-пълноводната река в Бълг ария. Извира от Маричините езера в Рила, дължина 521,6 км. Водосборния и басейн е 21084кв.км.

  Река Малък Искър- ( 85,5 км), приток на р. Искър

  Река Малка река - приток на река Арда

  Река Мараш - приток на река Тунджа

  Река Мандалина-ляв приток на р.Бели Лом Разградско

  Река Места- образува се при сливането на Бяла и Черна Места над Якоруда.Дължината до границата с Гърция е 126 км. Река Места има около 25 притока

  Река Мийковска(Боровщица)- извира в Еленския Балкан, дължина около 12 км.

  Река Мозговица- приток на Санданска Бистрица

  Река Мочурица - дължина 86 км – приток на река Тунджа

  Река Мъглижка-извира в Централна Стара Планина, дължина около39 км. и водосборен басейн от 69.3 кв.км.

  Река Мътница-приток на р.Места

  Н

  Река Негованка-извира северозападно от вр. Китка до с.Идилеводесен приток на р. Росица,дължина 46.3 км. и водосборен басейн от 172,7кв.км.

  Река Нишава-извира източно от вр.Ком и десен приток на р. Южна Морава(Българска Морава) дължината й е 40 километра а, водосборната площ на реката в България е 191 кв. км.

  О

  Река Острешка- приток на р.Видима

  Река Огоста-извира в Язова планина като в начало се нарича р.Чипровска, дължина 144км. Водосборна област 732 km2с и е със значителен брой притоци. Образува се от многобройни потоци в Чипровската планина тече през тясна долина до гр. Монтана, след това навлиза в Дунавската равнина и при гр. Оряхово се влива в Дунав. За нейно начало е приета р. Чипровска. Има около 40 притока.

  Река Осъм –образува се от сливането на Черни и Бели Осъм, като за начало се приема р.Черни Осъм извиращ в Троянския дял на Стара Планина - дължина 314 км, а водосборната ѝ област има площ 2 820 км².Влива се в р.Дунав близо до гр. Никопол.

  Река Осъм се образува от сливането на Черни и Бели Осъм, като за начало е приет Черни Осъм. След събирането на р. Ч. Осъм с Бели Осъм малко под гр. Троян реката носи името само Осъм.

  П

  Река Панаирдере-

  Река Палакария – приток на р. Искър,дължина 39,2 км.

  Река Пещера(Мусинска)-десен приток на р. Негованка

  Река Перловска-пресича гр.София

  Река Петровска - приток на река Струма

  Река Пикла –ляв приток на р. Пясъчник

  Река Поповска - приток на река Тунджа

  Река Пръскалска- приток на р.Видима

  Река Провадийска – Извира близо до село Добри Войниково на надморска височина 426 м. Влива се в Белославското езеро. Тя е дълга 119 км, а водосборната ѝ област има площ 2 132

  Река Пряка - приток на р.Искър

  Река Пясъчник - Започва от язовир Пясъчник и се влива в р.Марица

  Река Пукнатата река – община Хисаря. Извира под Марков Камък. В нея се вливат Тополов дол, Кастранджиев дол, Клисав дол, Лала дере и редица др. по-малки дерета. В района на с. Паничери двете реки се сливат и образуват р. Пикла.

  Р

  Река Ретиже – приток на р. Места

  Река Резовска – извира от Турската част на Странджа. Дължина 112 километра. Водосборният й басейн обхваща 738 квадратни километра, от които 183 квадратни километра в българска територия.

  Река Рилска – ляв приток на р. Струма. Извира от Рибните езера в Рила.Дължина 51 км.а водосборния й е 392 km2, среден годишен отток 6,2 м3, /сек.

  Река Ропотамо – извира в Странжа и се Влива в Черно Море, дължина 48,5 км.

  Река Росица – извира от Калоферската планина, дължина 164 km, а водосборната ѝ област има площ 2265 km².

  Река Росенска – приток на р.Ропотамо

  Река Русенски лом -

  Река Русокастренска-

  Река Руховска-

  С

  Река Сазлийка -

  Река Светля – десен приток на р. Струма На мястото където се влива в р. Струма е изграден яз. Пчелина

  Река Сестримска -

  Река Синанишка – приток на Влахина река

  Река Синаповска - дължина 55 км - приток на река Тунджа

  Река Сливнишка река - приток на р. Искър, дължина 38,1км.

  Река Славова - приток на р.Благоевградска Бистрица

  Река Средецка-

  Река Стара река (Търновско)-

  Река Стари Иск ър - приток на р. Искър, дължина 65,2 км.

  Река Стара река - приток на Витошка Бистрица

  Река Струма- Река Струма води началото си от южните склонове на Витоша на 2180 м надморска височина, което е на около 0,6 км южно от Черни връх. Струма тече на юг и напуска българската територия при с.Кулата на кота 62 м н.в. Дължината на реката от извора до границата е 290 км, което я поставя на пето място по дължина сред българските реки след Искър, Тунджа, Марица и Осъм. Водосборът на р. Струма е 10797 км2. Река Тунджа приема към 50 притока.

  Река Струмешница-

  Река Стряма- приток на река Марица

  Река Стърна- приток на р.Видима

  Река Сърнена-приток на р.Доспат

  Река Сушица- ляв приток на р. Негованка

  Река Сърчалийца – приток на Санданска Бистрица

  Т

  Река Тимок- десн приток на р.Дунав. Извира на северозапад от вр. Миджур в Берковишкия дял на Стара планина, дължина 189 км. Погранична река между България и Сърбия в продължение на 15 км. Влива се в р. Дунав. Водосборната и площ е 4666 кв.км.

  Река Тополница- приток на река Марица. Образувасе при сливането на р. Крива река и р.Бунайска в Средна гора, дължина 95 км.

  Река Треклянска- десен приток на р. Струма

  Река Тунджа- извира в Централна Стара Планина.Дължината и до Българо-Турската граница е 350 км. Водосборната област на р.Тунджа до границата е 7884 км². По течението на реката са изградени 2 големи язовира – яз. Копринка (бивш Георги Димитров) и яз. Жребчево.Влива се в р. Марица на Турска територия.

  Река Тученица - с дължина 35 km – приток на река Вит

  У

  Река Уваджик - приток на река Арда

  Ф

  Река Факийска –

  Река Фъндъклийска -

  Х

  Река Хаджийска-

  Река Хлебаровска

  Река Хърсовска - приток на р.Благоевградска Бистрица

  Ц

  река Църна – приток на река Струма

  Ч

  Река Чепеларска – приток на река Марица

  Река Чепинска- десен приток на р. Марица. Извира под името Бистрица под вр.Сребрен в Западни Родопи, дължина 82,7 километра.

  Река Черешовска - приток на река Арда

  Река Черна- ляв приток на р. Арда. Извира от връх Голям Перелик в Родопите, дължина около 48км.

  Река Черни Осъм – извира в Троянския дял на Стара планина и след сливането си с р.Бели Осъм продължава като р. Осъм

  Река Черна Места – извира в Източна Рила на около 2620 м. надморска височина, дължина 23,3км. общата площ на водосборния басейн е 164 кв.км. След сливането си с р. Бчла Месат продължава като р. Места

  Река Чупренска –

  Я

  Река Ягула-

  Река Янтра- Води началото си от връх Хаджи Димитър, приблизително на 1 340 м. надморска височина, е дълга 285 км. и при около 18 м. надморска височина се влива в р.Дунав. Водосборната площ възлиза на 7 862 кв.км. По размер на водосборна площ поречието на р.Янтра е второ по големина в Дунавския район. Р.Янтра има тридесет притока с дължина над 10 км. По големи от тях са: р.Росица дълга 164 км. и водосборна площ 2 265 кв.км., р.Стара река (р.Лефеджа) - 92 км. с площ 2 424 кв.км., р.Джулюница - 85 км. с площ 892 кв.км. и др.

  Река Яновска - приток на Витошка Бистрица

  Река Ябланица - приток на р.Ерма

  Река Ярловска - приток на р.Ерма  Извинявам се за непълната информация и ако има допуснати неточности в горепосочените данни. Ако има такива очаквам Вашите коментари.

  Благодаря Ви !
  Кой път да поема от тук? - попита Алиса.
  - Зависи къде искаш да стигнеш - отговори Усмихващият се котарак.
  - Няма значение - отвърна Алиса.
  - Тогава няма значение и кой път ще поемеш - усмихна се загадъчно Котаракът.
  - ...стига да стигна някъде - допълни Алиса.
  - О, това със сигурност ще се случи, каза Котаракът, стига да вървиш достатъчно дълго.

  Луис Карол
  avatar
  Булти
  Admin

  Брой мнения : 8496
  Join date : 22.09.2010
  Age : 50
  Местожителство : Бургас

  Re: Реките в България /основни речни артерии /

  Писане  Булти on Чет Ное 14 2013, 23:26

  супер супер супер супер супер 

  ръкостискане
  avatar
  YordanDanev

  Брой мнения : 213
  Join date : 02.02.2011
  Age : 42
  Местожителство : Нюрнберг

  Re: Реките в България /основни речни артерии /

  Писане  YordanDanev on Вто Ное 26 2013, 11:40

  Добра информация, но с малко пропуски.
  Реките Ахелой и Хаджийска са също директно вливащи се в Черно море, в последствия автора споменава нещо за р. Ахелой има и още какво да се каже но друг път.
  Аз мога да ви разкажа за р.Хаджийска, че едно време Траките са плавали по нея от Месемврия до едно голямо селище, което се е намирало до сегашният язовир Порой. Друго интересно за тази река е че има не малък приток Бяла ряка се казва. Мястото на вливане е до моста на Тънково, Бяла ряка идва от Еркешкия балкан и минава през селата Гильовци и Оризаре, също на нея се намира Синият вир - един от няколкото Вълчанови такива.
  avatar
  Jorestes

  Брой мнения : 3622
  Join date : 29.12.2010
  Age : 36
  Местожителство : София

  Re: Реките в България /основни речни артерии /

  Писане  Jorestes on Вто Ное 26 2013, 12:28

  YordanDanev написа:Добра информация, но с малко пропуски.
  Реките Ахелой и Хаджийска са също директно вливащи се в Черно море, в последствия автора споменава нещо за р. Ахелой има и още какво да се каже но друг път.
  Аз мога да ви разкажа за р.Хаджийска, че едно време Траките са плавали по нея от Месемврия до едно голямо селище, което се е намирало до сегашният язовир Порой. Друго интересно за тази река е че има не малък приток Бяла ряка се казва. Мястото на вливане е до моста на Тънково, Бяла ряка идва от Еркешкия балкан и минава през селата Гильовци и Оризаре, също на нея се намира Синият вир - един от няколкото Вълчанови такива.
   
   
  Много интересно.супер 
   
  ръкостискане

  Sponsored content

  Re: Реките в България /основни речни артерии /

  Писане  Sponsored content


   В момента е: Пон Юли 16 2018, 01:51