Приключенията на Булти и приятели

приключения без край в памет на Булти


  Висшите раци на Черно море

  Share
  avatar
  Jorestes

  Брой мнения : 3623
  Join date : 29.12.2010
  Age : 36
  Местожителство : София

  Висшите раци на Черно море

  Писане  Jorestes on Пет Юни 21 2013, 08:27  Разред Decapoda

  Към този разред принадлежат най-големите представители на клас Crustacea. Разреда има 1001 рода и 8323 вида (Chace, 1951). В Черно и Азовско море са открити 37 вида десетоноги раци. Преобладават обитателите на бентала, но има и активни плувци. Главата и гърдите образуват главогръд, който е изцяло покит с карапакса. Първите 3 двойки гръдни крайници са превърнати в челюстни крака, а останалите пет двойки са ходилни. Една до три двойки притежават щипки. Развитието е с метаморфоза или пряко.
   
   
  Група Natantia (Скариди/Плуващи).
   
  Притежават странично сплеснато тяло и добре развит рострум. Уроподите и телсонът (последните телесни сегменти) са превърнати в можен плавник. Добри плувци. Групата включва 211 рода и 1930 вида (Chace, 1951).
   
  Семейство Hippolytidae

  С добре развит рострум. В Черно море са известни 2 рода – Hippolyte и Lysmata.
  Дължината им е до 10мм. Обитават обрастванията на водораслото Cystoseira, също и други обраствания с водорасли в скалните биоценози.
   
  Семейство Alpheidae

  Рострумът е къс или липсва. Очните стълбчета са скрити под предния край на панцера. В Чено море се срещат 2 рода с 2 вида. Водат изключително дънен начин на живот, много представители от семейството са способни да издават звуци. Обитават обраслите с миди и водорасли скали, някой се заравят в грунта. Срещат се на дълбочина до 20-25 метра. Напускат убежищата си предмино нощем.
   
  Семейство Palaemonidae

  Рострума е добре развит и неподвижен. Хрилете са редуцирани. Добри плувци, обитаващи крайбрежните райини обрасли с водорасли. Хранят се главно с растителна храна и детрит. На дължина достигат 70-80 мм. В Черно море най-многочиленят род е род Palaemon. Представен е от 3 вида.
  P. elegans

  – срещащ се главно в лимани и лагуни. Понася значително осладняване на водата – 4-5 %о.
  P. serratus

  – сравнително рядък вид за Черно море. Среща се по крайбрещието на полуостров Крим, Варненския и Сухумския залив.
  P. adspersus

  – обитава бракичните участъци на морето, лагуни и лимани. Понася опресняване на водата, но не под 7-8 %о.
   
  Семейство Crangonidae
   
  Рострума е къс. В Черно море се срещат 2 рода с 3 вида.
   
  Род Crangon – на дължина достигат до 70 мм. Представен от 1 вид.
  Crangon crangon

  – типичен обитател на крайбрежните води, но може да се спуска и на дълбочина до 100 м. Обитава пясъчни или глинесто-пясъчни дъна. Може да понася значително опресняване на водата. Притежава способност да променя окраската си.
   
  Род Pontophilis
  – в Черно море се среща рядко. Намерен е 1949 година от Bacesco във Варненският залив. Обитават крайбрежната зона на дълбочина до 10-15 метра с пясъчно дъно или сред водораслови обраствания.
   
  Семейство Processidae
   
  Рострума е къс и без шипове. В Черно море е известен 1 род с 1 вид.
  Processa edulis

  – на дължина достига 12-24 мм. Рядък вид. Намиран е във Варненския залив и край Созопол.
   
  Група Reptantia (Пълзящи ракообразни)
   
  Тялото е масивно и здраво. Имат добре развити гръдни крака, с помощта на които пълзят, а плуването става чрез мощно прибиране на коремчето към предната част на тялото. При някои рострумът е добре развит, а при други е къс или липсва. В тази група се отнасят 790 рода с 6391 вида (Chace, 1951).
   
  Семейство Homaridae
   
  Формата на тялото напомня тази на речните раци. В Черно море се среща 1 род с 1 вид.
  Homarus gammarus – Омар

  Най-големият представител на Десетоногите раци в Черно море. На дължина достига до 37 см. Живее главно по скалисти и каменисти грунтове. Нощно активен. Денем стой скрит в цепнатини или дупки. Хищник, но яде и мъртви животни. Най-многочислен е по турското крайбрежие в областта на Босфора. По българското е рядък вид.
   
  Семейство Astacidae – в другата тема.
   
  Семейство Callianassidae
  В Черно море се срещат 2 рода с 2 вида.
   
  Род Upogebia 
  U. pusilla

  е единственият представител на рода в Черно море. На дължина достига до 54 мм. Притежава способност да променя окраската си. Обитава крайбрежната зона. Живее в дупки в дъното, които напуска нощем в търсене на храна. Главно детритофаг.
   
  Род Callianassa

  Крайбрежни обитаели. Живеят в ходове в субстрата. В Черно море се срещат 3 вида.
   
  Семейство Paguridae
  Карапаксът е с твърда предна и мека задна част. Рострумът е слабо развит или липсва. Краката носещи щипките са мощни и силни. Едната може да е по-малка от другата. Абдпмена е мек, спирално закръглен. Упододите заедно с телсона служат за задържане на рака в черупката на мекотелото която някой родове обитават.  В Черно море се срещат 2 рода и 2 вида.
   
  Род Diogenes
  Представен е с 1 вид
  Diogenes pugilator – Рак отшелник

  Характерно е че лявата щипка е по-голяма от дясната. Цветът на тялото е жълтеникав. Между очните стълбчета има подвижен очен рострум.
  Обитава крайбрежната зона  до 40 м дълбочина, среща се и в Азовско море. Предпочита пясъчен грунт със множество черупки от мекотели(главно Nassa reticulata, Cerithium и в малки Rapana thomasiana).
   
  Род Clibanarius
  В Черно море се среща 1 вид
  C. erythropus

  На дължина достига 30мм. Червената окраска преобладава. За жилище използва най-често черупки от Gibbula и Nassa.
   
  Семейство Cancridae
  Главогръда е с овална форма. Предната половина на панцера е полуклръг. В Черно море се срещат 2 вида от 2 рода.
   
  Род Cancer
  Щипките на представителите на рода са мощни и много силни. В Черно море се среща 1 вид
  Cancer pagurus – рак Пагур

  Повърхността на панцера е със ситно гранулирана. Щипките са много големи и мощни, ходилните крака са здрави. На дължина достигат до 20 см и 30 см ширина, обикновено 10 – 18 см. Обитава горния сублиторал между скали и камъни. Окраската на панцера е червено-виолетова до кафява.
   
  Род Pirimella
  В нашата морска акватория се среща 1 вид
  Pirimela denticulata

  Максималната дължина която достига е 9 мм. Обитават както пясъчни дъна така и скали с обраствания на Цистозейра.
   
  Семейство Portunidae
  Раците от това семейство притежават способност за активно плуване и затова са наречени “Раци плувци”. В Черно море се срещат 3 рода с 5 вида.
   
  Род Portumnus
  Дължината на панцера е равна на ширината му. Повърхността е гладка. Щипките са с еднаква големина.  Рода е представен с 1 вид
  Portumnus latipes

  На дължина достига 30,5 мм. Окраската варира според местообитанието. В Черно море се среща по крайбрежието на Турция, Созопол, Варненския залив.
   
  Род Carcinus
  Формата на тялото напомня шестоъгълник. Щипките са с различна големина, големи, мощни. Представител
  C. мaenas – Зелен рак

  Обикновен и масов вид по нашето крайбрежие. Среща се в лагуни, заливи, солени лимани, „подводни ливади“ от Зоостреа 
  до дълбочина 70м. Грунта е разнообразен – от скали, през чакъл до ситен пясък. На дължина достига 90 мм. Окраската варира, обикновено сиво-зеленикава.
   
  Род Macropipus(Polybius)

  В Черно море се срещат 3 вида – M. arcuatus, M. holsatus и M. depurator. Обитават главно песъчливи райони до дълбочина 30-40 м.  Това са малки раци достигащи 30- 40мм.
   
  Семейство Potamonidae
  Формата на тялото варира. Ширината е винаги по-голяма от дължината. В басейна на Черно море се среща ч род с 1 вид.
   
  Род Potamon
  Космополитно представен с над 65 вида в Европа, Африка, Азия и Австралия. В България се среща вида Potamon fluviatilis – Речен крив рак

  Притежава големи и здрави щипки, агресивен вид. На дължина достига 60 мм, за пресноводните представители до 48 мм( Булгурков 1938). Обитава малки реки и ручей, често в гъсти популации. В реките вливащи се в морето се проявява като бракичен и дори морски обитател, и може да се намери редом с Pachygrapsus marmoratus в зоната на супралиторала – препичащ се на слънце.
   
  Семейство Xanthidae
  Формата на тялото е различна – от кръгла, през овална до широка. Семейството в Черно море е представено от 4 рода и 4 вида.
   
  Род Pilumnus
  Ширината е по-голяма от дължината на тялото. Предния край на панцера е груб и назъбен, задния е плосък и гладък. Щипките са силни, по правило дясната по-голяма от лявата.
  Pilumnus hirtellus

  е видът срещащ се в нашата акватория. Дребен рак. На дължина достига едва 20мм.  Притежава характерна окраска – панцера е червен, четинките са сламено жълти, върховете на щипките са виолетово-кафяви. Често срещан вид. Обитава дълбочините до 35 м. Грунта е разнообразен, може да се срещне и в зоната на прибоя  обрасли с водорасли .
   
  Род Eriphia
  Главогръда няма големи разлики в съотношението дължина – ширина. Големи, мощни раци. В Черно море представени с 1 вид
  Eriphia verrucosa

  На дължина достига 70 мм, а на ширина 90 мм. Окраската на панцера е ярка. Обитават крайбрежната зона на дълбочина 20-30 м. Предпочитат скалистите участъци.  Широко разпространен вид.
   
  Род Xantho
  Главогръда е силно разширен. Дясната щипка е по-голяма от лявата. В Черно море се среща видът
  Xantho poressa.

  Окраската на върховете на щипките е отличителна за вида – тъмнокафява до черна. Ходилните крака с много власинки по края. На ширина достига 45 мм, а на дължина 26 мм. В Черно море е много числен вид. Среща се на дълбочина не по-малка от 1 м предимно по скалисти грунтове.
   
  Род Rhithropanopeus
  Формата на тялото е почти квадратна. Щипките са неравни. В Азовско море е описан 1 вид
  R. harrisi tridentata

  Еврихалинен вид.
   
  Семейство Grapsidae
  Панцера е четириъгълен, повече или по-малко плосък. Щипките са големи и здрави. Голямо семейство, повечето са морски обитатели, има и полу-пелагични – обитаващи плаващи струпвания от водорасли.  В Черно море се срещат 3 рода с 3 вида.
   
  Род Brachynotus
  Представител за нащата акватория е
  Brachynotus sexdentatus

  Панцера му е почти квадратен. На дължина достига 20 мм. Окраската е светло-жълта. Обитават прибрежната зона, главно по песъкливо и глинесто-песъкливи грунтове.
   
  Род Planes
  В Черно море е описан 1 вид
  Planes minutus

  Но се предполага че вече не се среща.
   
  Род Pachygrapsus
  Тялото е четириъгълно. Ширината не е много по-голяма от дължината.
  В Черно море се среща 1 вид
  Pachygrapsus marmoratus

  На дължина достига 40 мм, ширина – 45 мм. Масов вид по скалистите участъци на литорала и супра литорала. Способен е да излиза на сушата и дълго време да обхожда брега. Живите представители
  са с характерна мраморна окраска с преобладаващи зелени тонове. По панцера често се срещат Balanus improvisus.
   
   
  Възможно е някой от родовите и/или видовите имена да са сменено - все пак и таксономите трябва да работят 
   
  Снимки - Интернет. Превод и преразказ от Том втори "Определител на фауната на Черно и Азовско море" Проф. Ф.Д. Болтовской и колектив.

   В момента е: Пет Юли 20 2018, 06:08